Advisering<

Onze diensten

Advisering

  • Herijken of opstellen van dienstverleningsconcept
  • Opstellen uitvoeringsplan of routekaart transformatie dienstverlening/KCC
  • Opstellen strategisch opleidingsplan
  • Formatieberekeningen
  • Dienstverleningsbarometer
  • Opstellen servicenormen en/of dienstverleningsovereenkomst
  • Klantcontactanalyse
  • Belevingsonderzoek: hoe ervaart de klant uw dienstverlening?
  • Inhoudelijk advies over inrichting managementdashboard
  • Bedrijfsvoeringsvraagstukken

Herijken of opstellen dienstverleningsconcept: gericht op nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied en uw ambities voor de dienstverlening en het KCC.

Opstellen uitvoeringsplan of routekaart transformatie dienstverlening KCC: in een routekaart vertalen wij uw ambities voor de dienstverlening en het KCC concreet naar een (meerjaren) uitvoeringsplan.  

Opstellen strategisch opleidingsplan: gericht op de visie van uw organisatie en de ambities voor dienstverlening, het KCC en het burgerzaken van de toekomst.

Formatieberekening: advies over de benodigde formatie van uw afdeling of team, rekening houdend met de (toekomstige) ontwikkelingen in de markt, zoals ‘het team van de toekomst’ en ‘de nieuwe identiteit van burgerzaken’.

Dienstverleningsbarometer: De dienstverleningsbarometer geeft een duidelijke weergave waar uw organisatie staat ten aanzien van dienstverlening en wordt getoetst o.b.v. 4 pijlers: klantcontact, informatievoorziening, bedrijfsvoering en cultuur.

Bedrijfsvoeringsvraagstukken: kostenbeheersing, verbetering van de klantgerichtheid en klanttevredenheid, optimalisatie van werkprocessen, het verbeteren van doorlooptijden, de  kanteling naar een klantgerichte organisatie en cultuurverandering (van buiten naar binnen), transities van teams KCC en burgerzaken.

Opstellen servicenormen en/of dienstverleningsovereenkomst:  Een KCC werkt nauw samen met interne en externe (keten)partners. Samenwerkingsafspraken tussen partijen worden vaak vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Wij geven u graag handreikingen om in samenspraak met uw partners (intern en extern) goede afspraken te maken.

Klantcontactanalyse: deze tool geeft inzicht in het afhandelingspercentage van de 1e lijn (balie/receptie/telefonie) van het KCC en maakt inzichtelijk op welke wijze dit afhandelingspercentage te verhogen is.

Belevingsonderzoek: Hoe ervaart de klant de dienstverlening? Met behulp van mystery shoppers testen wij de dienstverlening van uw gemeente over alle servicekanalen.

Inhoudelijk advies over managementdashboard: inhoudelijk advies over de inrichting van een managementdashboard, gebaseerd op servicenormen en KPI’s.