Leergangen<

Onze diensten

Leergangen

  • Leergang adviseur dienstverlening
  • Leergang teamleider KCC
  • Leergang manager KCC
  • Leergang informatieadviseur
  • PID-stop bijeenkomsten

Leergang adviseur dienstverlening: Deze leergang richt zich specifiek op de rol van adviseur of kwaliteitsmedewerker dienstverlening en op het verder ontwikkelen van de dienstverlening in de context van alle veranderingen in de omgeving.

Leergang teamleider KCC: De leergang voor teamleider KCC richt zich specifiek op de operationele aansturing van het KCC.

Leergang manager KCC: De cursus is bedoeld voor teamleiders of managers met lijnverantwoordelijkheid binnen het vakgebied publiekszaken. U krijgt inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen binnen het vakgebied en in de specifieke cultuuraspecten van een afdeling publiekszaken.

Leergang informatieadviseur: Binnen de leergang voor informatie adviseur worden 3 aspecten gebundeld, namelijk: inhoudelijke kennis, adviesvaardigheden en organisatieverandering. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het driehoeksmodel om vanuit verschillende invalshoeken het vakgebied informatiemanagement te benaderen.

PID-STOP bijeenkomsten: Kwartaalbijeenkomsten voor managers, teamleiders en adviseurs Dienstverlening over actuele onderwerpen om kennis te delen en te netwerken.